Forebygging av selvmord og selvskading

Filmen er et resultat av et samarbeid mellom RVTS Nord, Uit- Norges arktiske universitet og LEVE – Landsforeningen for etterlatte etter selvmord.

Filmen har innledningsvis fokus på etterlattes situasjon og LEVEs rolle i  denne sammenheng. Siste del av filmen består av et intervju med to etterlatte hvor de forteller om sine erfaringer etter å ha mistet noen i nær familie i selvmord.

Bakgrunn for filmen

I 2020 ble filmen brukt i forbindelse med en digital konferanse med fokus på veiledende materiell for selvmordsforebyggende i kommunene. Filmen har også vært brukt i annen undervisning om selvmordsforebygging.

Ola Robertsen, spesialrådgiver RVTS Nord