Årsrapport 2020

Vi gjør fagfolk bedre rusta til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

Året 2020 har vært et lærerikt og utfordrende år. Gjennom året har vi blitt dyktig til å nå tjenestene digitalt gjennom nettsidene våres, e-lærings kurs, digitale møter og video streaming.

Årshjul

Januar

I Januar arrangerte vi og nettverket av instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep den årlige Januarkonferansen. Årets tema var Digital vold. Konferansen ga mange gode innlegg som belyste ulike aspekter ved digital vold.

Februar

I februar arrangerte vi fagdag om traumebevist omsorg  i barnehage og skole. Målet med fagdagen var å få kunnskap om hvordan en kan møte barn og unge som har det vanskelig.

Mars

I mars var vi medarrangør av 10-års jubileum av LFSS, som vi feiret med en to dagers fagkonferanse. Jubileet markerte 10 år med aktivitet i LFSS og lanseringen av nettportalen «Plaster på såret»

April

I april startet vi en nyhetsserie på vår nettside om Resiliens der vi løftet frem ressurser som er relevante for mange i situasjonen verden er var i og er i nå. Hva beskytter folk under store belastninger? Hvordan kan vi fremme resiliens på individnivå og i omgivelsene?

Mai

I mai hadde vi lansering av  nye snakkemedbarn.no, som er et digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep.

 

Juni

I juni deltok vi på møte med Helsedirektoratet om innspill til handlingsplan for forebygging av selvmord

Juli

I Juli tok vi del i spredning av kampanjen «Jeg valgte livet» til Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)

August

I 2020 deltok vi i ekspertgruppen til Helsedirektoratet i forbindelse om pandemien om psykososialberedskap og oppfølging av Covid-19

September

I september arrangerte vi Exit – Stressmestringskurs i samarbeid med Melinda Meyer fra Nikut. Dette er et kurs i stresshåndtering og stabilisering med kunst og uttrykksterapeutiske metoder.

Oktober

I oktober arrangerte vi kurs i voldsrisikovurderingsinstrumentet Historical Clinical Risk Managment (HCR-20 V3) i samarbeid med SIFER Nord. Deltagerne fikk en grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering og opplæring i bruk av HCR-20 v3.

November

I november relansert vi nettkurset vårt Vold og seksuelle overgrep mot barn. Nettkurset ble revidert og lagt på ny plattform. Nettkurset finner du her.

Desember

I desember publiserte vi filmen «Hjem», som vi laget i samarbeid med RVTS Sør. Alle trenger å høre til, et sted de kan kalle «hjem».

Nøkkeltall

Ansatte

25

Følgere på Facebook

2942

Vimeo filmvisninger

579

Kurs deltakere

880